График за заседанията на Постоянните комисии за периода 03.05.2018г. – 08.05.2018г.