ПРОТОКОЛ от Обществено обсъждане относно: Актуално състояние, перспектива и бъдещо развитие на Топлофикация-Перник АД с цел оптимизиране на обслужването на абонатите на дружеството