Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 15.05.2018г.