График за заседанията на Постоянните комисии за периода 30.05.2018г. – 06.06.2018г.