Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 14.06.2018г.