ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК – МАЙ-НОЕМВРИ 2018 г.