График за заседанията на Постоянните комисии за периода 05.07.2018г. – 11.07.2018г.