Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 05.07.2018г. – 12.07.2018г.