Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 26.07.2018г.