Обявление на Решение № 277 от 03.07.2018г. на Административен съд Перник