График за заседанията на Постоянните комисии за 30.07.2018г.