График за заседанията на Постоянните комисии за периода 21.08.2018г. – 28.08.2018г. вкл.