Допълнение на графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 21.08. – 28.08.2018г.