Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 04.09.2018г.