П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на предложения за промяна местоположението на архитектурни паметници в централна градска част и изграждане на паметник на Свети Свети Кирил и Методий в гр. Перник