График за заседанията на Постоянните комисии за периода 17.09.2018г. – 18.09.2018г. вкл.