Допълнение на графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 26.09.2018г. – 27.09.2018г. вкл.