Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 05.10.2018г.