График за заседанията на Постоянните комисии за периода 09.11.2018г. – 14.11.2018г.