Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 22.11.2018г.