График за заседанията на Постоянните комисии за периода 04.12.2018г. – 11.12.2018г. вкл.