ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК (ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.11.2018 Г. ДО 01.05.2019 Г.)