График за заседанията на Постоянните комисии за периода 17.01.2019г. – 24.01.2019г. вкл.