Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 15.01.2019г.