Допълнение на графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 18.01.2019г. – 24.01.2019г. вкл.