Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 31.01.2019г.