График за заседанията на Постоянните комисии за периода 28.01.2019г. – 29.01.2019г. вкл.