Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник /Приета с Решение № 1056/31.01.2019г./