График за заседанията на Постоянните комисии за периода 14.02.2019г. – 20.02.2019г. вкл.