Обявление на Решение № 474 от 17.01.2019г. на Административен съд Перник