Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 28.02.2019г.