НАРЕДБА № 7 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК – в сила от 13.03.2019г.