НАРЕДБА № 8 ЗА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК / в сила от 15.03.2019г./