Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 07.03.2019г.