График за заседанията на Постоянните комисии за 12.03.2019г.