Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 14.03.2019г.