Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 27.03.2019г. – 02.04.2019г. вкл.