График за заседанията на Постоянните комисии за периода 05.04.2019г. – 08.04.2019г. вкл.