Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 11.04.2019г.