Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 10.05.2019г. – 22.05.2019г. вкл.