График за заседанията на Постоянните комисии за периода 22.05.2019г. и 23.05.2019г. вкл.