Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 30.05.2019г.