График за заседанията на Постоянните комисии за периода 11.06.2019г. и 13.06.2019г. вкл.