ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК (ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.05.2019 г. до 01.11.2019 г.)