Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 11.06.2019г. – 13.06.2019г. вкл.