Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 20.06.2019г.