График за заседанията на Постоянните комисии за периода 05.07.2019г. и 12.07.2019г. вкл.