Промяна в графика за заседанията на Постоянните комисии за периода 10.07.2019г. – 12.07.2019г. вкл.