Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 19.07.2019г.