График за заседанията на Постоянните комисии за 13.08.2019г.